Hvor bør man reise etter koronapandemien?

Covid-19 pandemien ser nå ut til å være på retur i store deler av verden. I mange land fjernes nå korona-restriksjonene som har gjort det vanskelig å reise. Men, bare et fåtall land er helt tilbake til normalen. Hva er gode reisemål for tiden? Før pandemien var valg av destinasjon først og fremst et spørsmål om hva man ønsket å se og oppleve. Før alt av restriksjoner er fjernet verden over, så må også følgende ting tas hensyn til:

 • Er det enkelt (eller i det hele tatt mulig) å reise inn i det aktuelle landet?
 • Gitt at man har kommet inn i landet, vil det være mulig å ha en god opplevelse eller vil gjenværende covid-restriksjoner ødelegge oppholdet?

Hver enkelt person må gjøre sine egne vurderinger av disse spørsmålene. Det vil trolig variere fra person til person hvilke covid-restriksjoner som er for inngripende til at det ikke lenger er verd å besøke et gitt sted. Nedenfor gjør jeg rede for mine tanker.

Innreiserestriksjoner

De fleste land er nå mulige å reise til dersom man bare ønsker det sterkt nok. Allikevel kan det være en dårlig ide å reise dit på ferie. Her er min liste over innreiserestriksjoner som gjør det helt uakseptabelt for meg å reise til et land som turist:

 • Obligatorisk karantene ved ankomst. Det sier seg selv at dette ikke er noe man bør kaste bort ferietiden sin på.
 • Obligatorisk covid-test ved ankomst. Dette er heller ikke noe jeg ønsker å kaste bort tid på. I tillegg så er det altfor risikabelt for turister. Man risikerer å tilbringe ferien sin i karantene innelåst på et dyrt hotellrom. 
 • Obligatorisk covid-test før avreise. Marginalt bedre enn covid-test ved ankomst, men igjen altfor risikabelt siden hele ferien kan gå i vasken dersom man er uheldig.

Her er en liste over innreisetiltak som jeg kan leve med, selv om de åpenbart ikke er ønskelige:

 • Krav om fremvisning av dokumentasjon på vaksinasjon ved ankomst.
 • Utfylling av “Passenger Locator Form” eller andre meningsløse skjemaer før avreise.

Interne covid-restriksjoner

Selv om det er relativt enkelt å reise til et gitt land, så kan det eksistere interne smittevernstiltak i land som reduserer verdien av å oppholde seg der. Her er min liste over interne covid-restriksjoner som gjør det helt uaktuelt å besøke et land:

 • Krav om fremvisning av dokumentasjon på vaksinasjon for å gjøre helt normale ting (gå i butikken, gå på restaurant, ta kollektivtransport etc). Ganske åpenbart at man ikke ønsker å bruke tid på slikt. Krav om fremvisning av papirer med det formål å kunne eksludere enkelte grupper gir meg dessuten assosiasjoner til tidligere samfunn som få ønsker å sammenligne seg med. Tilhengere av denne typen tiltak bør trolig ta en omfattende evaluering av sine grunnverdier.
 • Påbudt bruk av munnbind utendørs. Man skal være ganske spesiell for å kunne ha en trivelig ferie under slike omstendigheter. Dette er dessuten et tiltak som har tilnærmet null effekt på eventuell smittespredning.
 • Obligatoriske spionapper på mobilen for å registrere hvor man befinner seg til enhver tid.

Her er noen covid-restriksjoner som er svært lite ønskelige, men som jeg kan leve med dersom andre omstendigheter veier opp for ulempene.

 • Påbudt bruk av munnbind enkelte steder innendørs. Ikke veldig trivelig, men å ta kollektivtransport eller gå på butikken er sjelden spesielt gøy uansett, så til nød kan det aksepteres. I motsetning til munnbind utendørs er det dessuten tenkelig at tiltaket faktisk kan ha en marginal smittevernseffekt.

Hvor bør man reise nå?

Så, gitt disse kravene, hvor kan man reise nå? Dette kommer (forhåpentligvis) til å endre seg raskt, men i skrivende stund så skiller følgende steder seg ut:

 • Norge, Sverige, Danmark, Island (alle smittevernsrestriksjoner opphevet. Ikke en gang munnbind på fly. Meget imponerende, og litt overraskende, at de nordiske landene var blant de første til å fjerne alle smittevernstiltak).
 • Storbritannia (alle restriksjoner opphevet i England. Skottland fortsetter dessverre med bruk av munnbind i noen uker til)

Deretter følger resten av Europa sakte (men forhåpentligvis sikkert) etter. Bortsett fra Italia, som ser ut til å fortsette med tyranniske regler på ubestemt tid, så er de fleste europeiske land akseptable å reise til (om ikke optimale reisemål). Det vil føre for langt å gå inn på detaljer her, og dette endrer seg dessuten så raskt, at det snart blir uaktuelt. Jeg anbefaler å selv sjekke oppdaterte covid-regler for de landene man er interessert i.

Utenfor Europa ser det dessverre verre ut. USA krever covid-test før avreise og er dermed utelukket. Ingen land i Asia er heller særlig aktuelle. Disse har i stor grad vært fullstendig stengt for utlendinger under pandemien, men nylig har noen av dem sakte begynt å åpne litt opp. Foreløpig er det imidlertid ingen som har gått bort fra krav om covid-test før avreise eller ved ankomst, hvilket for meg automatisk diskvalifiserer dem. Asiatiske land er dessuten notoriske for bruk av munnbind utendørs, hvilket gjør dem helt uaktuelle som reisemål.

Enkelte land i Mellom-Amerika og Karibien har tatt en mer fornuftig tilnærming til smittevern enn i Asia. I Dominikanske Republikk er alle restriksjoner fjernet. Mexico har vært relativt åpent under hele pandemien og har ingen restriksjoner på innreise, og nesten ingen andre restriksjoner heller, bortsett fra hva de enkelte delstatene finner på av egne regler. Andre land i Mellom-Amerika er også relativt avslappede angående restriksjoner. Det samme kan dessverre ikke sies om land i Sør-Amerika. Brasil gjorde det relativt bra ganske lenge, men krever i øyeblikket dessverre covid-test før ankomst. 

Konklusjon

På det nåværende tidspunkt ser det altså relativt greit ut for reiser i Europa. Utenfor Europa er det derimot få gode alternativer, men det er grunn til å tro at dette raskt vil bedre seg. Turister kan dessuten gjøre sitt for å hjelpe ting tilbake til normalen. Dersom alle konsekvent velger bort destinasjoner med gjenværende covid-restriksjoner, så vil turistavhengige land ikke ha stort annet valg enn å fjerne restriksjonene for å bli konkurransedyktige. For eksempel bør turister som ønsker seg sol og strandliv heller reise til Dominikanske Republikk enn til Thailand. Turister som ønsker seg storbyliv bør reise til London istedenfor Paris, og så videre. 

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *