Guatemala

Tikal, Guatemala

Inne i jungelen i Guatemala ligger ruinene av Tikal, en gang den aller mektigste byen i den gamle mayasivilisasjonen.  Men fra år 900 så skjedde et eller annet som førte til at byen ble helt forlatt.  Det finnes mange teorier…